Lemon Suites
Waar ben je naar op zoek?

Cookie beleid

Lemon Suites, Torenallee 65, 5617 BB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lemon Suites
Torenallee 65
5617 BB Eindhoven
+31 88-0227111

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lemon Suites verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lemonsuites.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lemon Suites verwerkt uw persoonsgegevens met het doel onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van een (potentiële) dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lemon Suites neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lemon Suites bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald

Lemon Suites deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lemon Suites blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op deze website gebruiken we alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lemon Suites gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Hieronder leest u welke cookies we precies gebruiken.

Functionele cookies

 • euCookie: Dit cookie onthoudt dat u de cookies hebt geaccepteerd. Dan hoeft u niet telkens opnieuw de cookies te accepteren.
 • WordPress_test_cookie: Deze cookies zijn een standaard functionaliteit van WordPress rondom inloggen. Ze controleren of er cookies geplaatst mogen worden. Op onze website logt u niet in, dus doen ze eigenlijk niets.
 • Wfvt: Deze cookies zorgen ervoor dat er niet te veel tegelijk aan de server wordt gevraagd, zodat die niet overbelast raakt. Dan zou de website namelijk traag worden.
 • PHPSESSID: Dit cookie maakt de basisfunctionaliteit van de website mogelijk. Het bevat geen persoonsgegevens en bestaat alleen voor de duur van uw bezoek.

Analytische cookies

 • _ga: We gebruiken Google Analytics om informatie voer het gebruik van onze website te verzamelen. We doen dit om vast te stellen of onze website voldoet aan de wensen van onze bezoekers en om te bekijken hoe we daar verbetering in aan kunnen brengen. We hebben ervoor gekozen om IP adressen geanonimiseerd op te slaan en deze informatie niet met derden te delen. Google Analytics slaat informatie op over: de pagina’s die u bezoekt op onze website, hoe lang u op een pagina blijft, hoe u op onze website terecht gekomen bent en waar u op klikt terwijl u op onze website bent. Voor meer informatie over Google Analytics cookies verwijzen we u naar de Google Analytics Cookie gebruik website.
 • YouTube: De YouTube video’s op de website bekijkt u met een plug-in van YouTube. Om de video’s goed te laten werken, plaatst YouTube automatisch een aantal cookies. We noemen deze hier niet, omdat YouTube ze op elk moment zelf kan veranderen. In het Privacybeleid van Google kunt u meer lezen over de cookies van YouTube.
 • Vimeo: De Vimeo video’s op de website bekijkt u met een plug-in van Vimeo. Om de video’s goed te laten werken, plaatst Vimeo automatisch een aantal cookies. We noemen deze hier niet, omdat Vimeo ze op elk moment zelf kan veranderen. In het Vimeo Cookie policy kunt u meer lezen over deze cookies.

U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lemon Suites en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lemonsuites.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uwverzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lemon Suites neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lemonsuites.nl.