Lemon Suites
Waar ben je naar op zoek?
Meer weten over Willem II Singel 4 A02?
Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Meer weten over Willem II Singel 4 A02?
  Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Willem II Singel 4 A02

  {{object.postcode}}, {{object.plaats}}
  € {{ numberWithCommas(object.prijs) }},- /mnd
  {{ object.oppervlakte }}㎡ wonen
  {{object.slaapkamers}} slaapkamers
  {{object.afbeeldingen.length-6}}+

  Te huur: gestoffeerd 2 kamer appartement in hartje centrum Roermond!

  HET APPARTEMENTENCOMPLEX “WILLEM II SINGEL 4-6” LIGT GUNSTIG IN HET HISTORISCHE CENTRUM VAN ROERMOND OP LOOPAFSTAND VAN HET NS STATION, HET STATIONSPLEIN, DE HAMSTRAAT, MET VEEL RESTAURANTS EN HORECAGELEGENHEDEN EN WINKELS. DE “OUTLET” IS OP 10 MINUTEN LOPEN TE BEREIKEN.

  De meeste, voornamelijk vooroorlogse, panden op de Willem II Singel variëren van statige kantoorpanden en herenhuizen tot aantrekkelijke woonappartementen met een grote variatie aan stijlen en karakter.
  Het gehele appartementencomplex was voorheen vele jaren in gebruik als notariskantoor van het notariaat “van Hecke Houben”.
  In het voorjaar van 2017 is dit voormalige kantoorgebouw omgebouwd naar onder meer 15 zelfstandige woonappartementen.

  De meeste appartementen hebben 1 slaapkamer. Sommige appartementen hebben 2 slaapkamers. Alle woningen zijn standaard gestoffeerd, en enkele zelfs compleet gemeubileerd, met een oppervlakte, variërend van 40 tot 90m2.

  BESCHRIJVING APPARTEMENT:
  - Entreedeur van het complex met bellentableau;
  - Via de statige hal bereikt u met de trap de 1e verdieping waar het appartement is gelegen;
  - voordeur;
  - Keuken in witte kleurstelling voorzien van koelkast, combi-magnetron, elektrische kookplaat, afzuigkap en spoelbak;
  - Woonkamer met veel daglicht en aansluiting tv/internet;
  - Betegelde nette badkamer met inloopdouche, vaste wastafel, radiator en vrij hangend toilet;
  - Slaapkamer met toegang tot de badkamer;
  - Het appartement is voorzien van een laminaatvloer inclusief plint-afwerking en gordijnen;
  - Ter bevordering van de veiligheid van de bewoners is er een camera- en persoonlijk toezicht op de algemene- en buitenruimtes;
  - Indien gewenst kan er op het terrein ook een parkeerplaats (niet overdekt) worden gehuurd. De kosten voor een parkeerplaats bedragen € 75,- per maand.

  SERVICEKOSTEN
  De servicekosten in het gebouw aan de Willem II Singel 4-6 kan onderverdeeld worden in 3 onderdelen. Te weten de algemene servicekosten, de servicekosten voor stoffering en het voorschot voor verwarming/elektra/water.

  - Het voorschot voor de algemene servicekosten bedraagt € 45,- per maand. Dit bedrag dient voor onder andere het onderhoud aan installaties, het gebouw en het buitenterrein alsmede de kosten van het camera toezicht, schoonmaak algemene ruimtes, het ledigen van de afvalcontainers, glasbewassing en de kosten van het beheer;
  - Het voorschot voor het verbruik van gas, water elektra (G/W/E) bedraagt € 205,- per maand. Het appartement is voorzien van eigen tussenmeters waardoor uw eigen verbruik altijd individueel afgelezen kan worden en u dus alleen voor uw eigen verbruik betaald.

  Aan het einde van elk jaar wordt er een servicekostenafrekening opgesteld waarin de daadwerkelijke kosten van de algemene servicekosten en het verbruik G/W/E worden weergegeven. Indien op dat moment blijkt dat u teveel voorschot aan servicekosten heeft betaald ontvangt u het teveel betaalde retour.

  HUURVOORWAARDEN
  Om in aanmerking te komen voor de huurwoning stelt de verhuurder enkele inkomensvereisten. Deze zijn als volgt:

  - In geval van 1 inkomen dient uw inkomen minimaal 3x de huursom te bedragen. Eventuele vaste opslagen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitekering e.d. mogen worden meegerekend;
  - In geval van 2 inkomens (van u en uw partner) geldt dat het laagste inkomen voor 50% mag worden meegerekend. Het hoogste inkomen mag volledig worden meegenomen;
  - Je dient minimaal te beschikken over een arbeidscontract voor bepaalde tijd (jaarcontract met intentieverklaring) of onbepaalde tijdscontract. Uitzendcontracten worden niet meegenomen;
  - De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden;
  - De vermelde prijs is exclusief voorschot servicekosten (€ 45,- per maand) en voorschot nutsvoorzieningen (€210,- per maand). Aan het einde van ieder jaar zullen de betaalde voorschotten verrekend worden met het actuele verbruik. 

  Heeft u interesse in het appartement? Vraag dan een brochure aan en levert zo spoedig als mogelijk uw huurdossier aan.

  ENGLISH TEXT:
  For rent: unfurnished 2 room apartment in the center of Roermond!

  THE APARTMENT COMPLEX "WILLEM II SINGEL 4-6" IS CONVENIENTLY LOCATED IN THE HISTORIC CENTER OF ROERMOND WITHIN WALKING DISTANCE OF THE NS STATION, THE STATION SQUARE, THE HAMSTRAAT, WITH MANY RESTAURANTS AND CAFES AND STORES. THE "OUTLET" IS A 10-MINUTE WALK AWAY.

  Most of the, mainly pre-war, properties on the Willem II Singel range from stately office buildings and mansions to attractive residential apartments with a wide variety of styles and character.
  The entire apartment complex was previously used for many years as the notary office of the notary firm "van Hecke Houben".
  In the spring of 2017, this former office building was converted into, among other things, 15 independent residential apartments.

  Most apartments have 1 bedroom. Some apartments have 2 bedrooms. All apartments are standard unfurnished, and some even fully furnished, with an area, ranging from 40 to 90m2.

  APARTMENT DESCRIPTION:
  - Entrance door of the complex with doorbells;
  - Through the stately hall you reach by stairs the 1st floor where the apartment is located;
  - front door;
  - Kitchen in white color scheme equipped with refrigerator, microwave, electric hob, extractor and sink;
  - Living room with natural light and TV/internet connection;
  - Tiled bathroom with shower, sink, radiator and toilet;
  - Bedroom with access to the bathroom;
  - The apartment is equipped with laminate flooring including baseboard finish and curtains;
  - To promote resident safety, there is camera and personal surveillance of the general and outdoor areas;
  - If desired, on-site parking (not covered) can also be rented. The cost for a parking space is €75 per month.

  SERVICE CHARGES
  The service costs in the building at the Willem II Singel 4-6 can be divided into 3 parts. These are the general service costs, the service costs for furnishing and the advance payment for heating/electricity/water.

  - The advance payment for the general service costs is € 45,- per month. This amount covers, among other things, the maintenance of installations, the building and the outdoor area, as well as the costs of camera surveillance, cleaning of common areas, emptying waste containers, window cleaning and the costs of management;
  - The advance for the consumption of gas, water, electricity (G/W/E) is € 205, - per month. The apartment is equipped with its own meters so your own consumption can always be read individually and you only pay for your own consumption.

  At the end of each year there will be a service charge statement in which the actual costs of the general service costs and G / W / E consumption are displayed. If at that time it appears that you have paid too much in advance for the service costs, the excess amount will be returned to you.

  RENTAL CONDITIONS
  To qualify for the rental property, the landlord sets some income requirements. These are as follows:

  - In case of 1 income, your income should be at least 3x the rent. Any fixed surcharges such as vacation allowance, year-end bonus, etc. may be included;
  - In case of 2 incomes (from you and your partner) the lowest income may be included for 50%. The highest income may be included in full;
  - You must have at least a fixed-term employment contract (annual contract with letter of intent) or an open-ended contract. Temporary contracts will not be included;
  - The minimum rental period is 12 months;
  - The listed price is exclusive of advance service costs (€45,- per month) and advance utilities (€210,- per month). At the end of each year, the paid advances will be settled with the actual consumption. 

  Are you interested in the apartment? Then request a brochure and submit your rental application as soon as possible.

  lees alles

  Kenmerken

  • Soort woning
   {{ object.kind }}
  • Type woning
   {{ object.type }}
  • Woonoppervlakte
   {{object.oppervlakte}} ㎡
  • Inhoud
   {{object.inhoud}} ㎥
  • Aantal kamers
   {{object.kamers}}
  • Servicekosten
   € {{object.servicekosten}},- p/m
  • Beschikbaar vanaf
   {{object.aanvaardingsdatum}}

  Bijzonderheden

  • Ligging
   {{ object.ligging }}
  • Tuintype
   {{ object.tuintype }}
  • Schuur / berging
   {{object.storage}}
  • Schuur/berging
   {{ object.berging }}
  • Parkeerfaciliteiten
   {{ object.parkeerfaciliteit }}
  • Garagesoort
   {{ object.garagesoorten }}

  Meer info?