Lemon Suites
Waar ben je naar op zoek?
Meer weten over Markt 27-H 0?
Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Meer weten over Markt 27-H 0?
  Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Markt 27-H 0

  {{object.postcode}}, {{object.plaats}}
  € {{ numberWithCommas(object.prijs) }},- /mnd
  {{ object.oppervlakte }}㎡ wonen
  {{object.slaapkamers}} slaapkamers
  {{object.afbeeldingen.length-6}}+

  OPEN HUIS: Vrijdag 07-07, 16:00 - 17:00
  OPEN HOUSE: Friday 07-07, 16:00 - 17:00

  TE HUUR: Markt 27H te Valkenswaard
  Huurprijs: €1.650,00 excl. servicekosten
  Per direct beschikbaar

  PRETTIGE LIGGING
  Midden op de Markt in Valkenswaard wordt het voormalige ING pand, omgebouwd in appartementencomplex "De Adjudant" met 8 prachtige unieke appartementen.
  Maak je interesse digitaal kenbaar zodat we je kunnen voorzien van een aanvraagformulier.

  Wie van een beetje reuring houdt en graag midden in het leven staat, zal zich zeker thuis voelen in dit prachtige nieuwe gebouw aan de Markt in Valkenswaard, de dynamische kern in de Kempen. De begane grond van De Adjudant biedt ruimte aan een bedrijf. Op de verdiepingen erboven komen 8 moderne huurappartementen die zullen beantwoorden aan de eisen van deze tijd: veel licht, goede indeling en een kwalitatieve afwerking met duurzame materialen.

  Een beetje metropoliet valt voor de mogelijkheden van Valkenswaard, dat met ruim dertigduizend inwoners nauwelijks meer een dorp is te noemen. Wat betreft levendigheid kan de gemeente zich meten met grotere kernen, zoals het dichtbijgelegen Eindhoven de grootste gemeente in de innovatieve Brainport regio waar Valkenswaard deel van uitmaakt. Het dorp telt tal van horeca- en uitgaansgelegenheden, maar er is ook een diversiteit aan winkels en er is zelfs een theater. De sfeervolle Markt biedt naast de gezellige weekmarkt in de winter ook ruimte aan de Kerstmarkt en in de zomer aan de plaatselijke kermis. In De Adjudant zit u op de eerste rij, of u er nu woont of werkt.

  INDELING APPARTEMENT
  Algemene ruimte:
  - Bellentableau of deurbel en brievenbussen;
  - Trapopgang en lift naar verdieping.

  Appartement:
  - Entree;
  - Hal met ruimte voor garderobe;
  - (Deels) betegelde toiletruimte met toilet en fonteintje;
  - Berging met aansluiting wasapparatuur;
  - Nette keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur;
  - Woonkamer;
  - Betegelde badkamer voorzien van vaste wastafel en inloopdouche;
  - Slaapkamer 1;
  - Slaapkamer 2.

  Het appartement beschikt over een eigen, separate berging en meterkast op de begane grond.
  Tevens beschikt het appartement over een individuele buitenruimte.
  Verder beschikt het appartement over één parkeerplaats op eigen terrein.

  AFWERKING:
  - De wanden in het appartement worden, met uitzondering van de wanden in de meterkast en sanitaire ruimten, woonklaar (voorzien van sauswerk) opgeleverd. Het plafond krijgt spuitwerk (wit);
  - De vloeren in het appartement worden, met uitzondering van de meterkast en sanitaire ruimten, opgeleverd met een hoogwaardige PVC vloerafwerking.

  OPMERKINGEN:
  - Het appartement wordt verwarmd door middel van vloerverwarming;
  - Het appartement is voorzien van een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem.

  HUURVOORWAARDEN:
  Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning, stelt de verhuurder enkele inkomensvereisten. Deze zijn als volgt:
  - In geval van 1 inkomen dient je bruto inkomen minimaal 3,5 x de huursom te bedragen. Eventuele vaste opslagen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitekering e.d. mogen worden meegerekend;
  - In geval van 2 inkomens (van jezelf en van je partner) geldt dat het laagste inkomen voor 50% mag worden meegerekend. Het hoogste inkomen mag volledig worden meegenomen. De totaalsom hiervan dient tevens minimaal 3,5x de huursom te bedragen;
  - Wanneer je in loondienst bent, dien je minimaal te beschikken over een arbeidscontract voor bepaalde tijd (jaarcontract met intentieverklaring) of onbepaalde tijdscontract. Oproep-, uitzend- of flexcontracten worden niet meegenomen;
  - Wanneer je gepensioneerd bent, dient de optelsom van AOW en eventueel netto pensioen minimaal 3,5 x de huurprijs te zijn;
  - Wanneer je zzp'er, zelfstandig ondernemer of DGA bent, dien je een nettowinst voor belasting aantoonbaar van minimaal 3,5 x de huurprijs te hebben. Tevens dien je minimaal één volledig boekjaar ondernemer te zijn;
  - Wanneer je een uitkering hebt en dit een gegarandeerd/vast inkomen betreft, mag dit worden opgeteld bij het gezamenlijke bruto-inkomen.

  Indien middels bovenstaande inkomensbronnen niet voldaan wordt aan de inkomensnorm van minimaal 3,5 x de maandhuur, mag eigen vermogen voor 7,5 procent worden meegenomen in de berekening van de inkomensnorm. Naast het eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

  Naast de inkomensvereisten gelden onderstaande huurvoorwaarden:
  - De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden. Daarna kan de huurovereenkomst per de eerste van de volgende maand +1 maand beëindigd worden;
  - Standaard wordt er een waarborgsom van 2x de huurprijs gehanteerd. In geval van huisdieren, zelfstandig ondernemerschap of een tijdelijke arbeidsovereenkomst zal er méér dan 2x de huurprijs worden verlangd.

  ENGLISH TEXT
  FOR RENT: Markt 27H in Valkenswaard
  Rent price: €1.650,00 excl. service costs
  Available immediately

  PLEASANT LOCATION
  In the middle of the Markt in Valkenswaard, the former ING building is being converted into apartment complex "De Adjudant" with 8 beautiful unique apartments.
  Register your interest digitally so we can provide you with an application form.

  Anyone who likes a bit of commotion and likes to be in the middle of life will certainly feel at home in this beautiful new building on the Markt in Valkenswaard, the dynamic core in the Kempen region. The ground floor of De Adjudant will accommodate a business. The floors above will house eight modern rental apartments that will meet today's requirements: lots of light, good layout and a high-quality finish with sustainable materials.

  A little metropolitan falls for the possibilities of Valkenswaard, which, with over thirty thousand inhabitants, can hardly be called a village anymore. In terms of liveliness, the municipality can compete with larger centres, such as nearby Eindhoven the largest municipality in the innovative Brainport region of which Valkenswaard is part. The village has numerous catering and entertainment venues, but there is also a diversity of shops and there is even a theatre. Besides the cosy weekly market in winter, the atmospheric Markt also hosts the Christmas market and the local fair in summer. In De Adjudant, you are in the front row, whether you live or work there.

  APARTMENT LAYOUT
  General area:
  - Call box or doorbell and letterboxes;
  - Staircase entrance and elevator to floor.

  Apartment:
  - Entrance;
  - Hall with space for wardrobe;
  - (Partly) tiled toilet room with toilet and hand basin;
  - Storage room with connection for washing equipment;
  - Neat kitchen with various appliances;
  - Living room;
  - Tiled bathroom with sink and walk-in shower;
  - Bedroom 1;
  - Bedroom 2.

  The apartment has its own separate storage room and meter cupboard on the ground floor.
  Also, the apartment has an individual outdoor space.
  Furthermore, the apartment has one on-site parking space.

  FINISHING:
  - The walls in the apartment, with the exception of the walls in the meter cupboard and sanitary rooms, will be delivered ready to live in (whitewash). The ceiling will be sprayed (white);
  - With the exception of the meter cupboard and sanitary rooms, the floors in the apartment will be finished with high-quality PVC flooring.

  REMARKS:
  - The apartment is heated by underfloor heating;
  - The apartment is equipped with a balanced mechanical ventilation system.

  RENTAL REQUIREMENTS:
  To qualify for this rental property, the landlord sets some income requirements. These are as follows:
  - In case of single income, your gross income should be at least 3.5 times the rent. Any fixed surcharges such as holiday allowance, year-end bonus and the like may be included;
  - In case of two incomes (your own and your partner's), the lowest income may be included for 50%. The highest income may be included in full. The total amount should also be at least 3.5x the rent;
  - If you are employed, you must have at least a fixed-term employment contract (annual contract with letter of intent) or an open-ended contract. On-call, temporary or flex contracts are not included;
  - If you are retired, the sum of AOW and any net pension must be at least 3.5 times the rent;
  - If you are self-employed, self-employed entrepreneur or owner-manager, you must have a demonstrable net profit before tax of at least 3.5 times the rent. You must also be an entrepreneur for at least one full financial year;
  - If you have an allowance and this is a guaranteed/fixed income, it may be added to the joint gross income.

  If the income standard of at least 3.5 times the monthly rent is not met using the above-mentioned income sources, equity may be included for 7.5 per cent in the calculation of the income standard. In addition to equity, there must also be a fixed income.

  In addition to the income requirements, the rental conditions below apply:
  - The minimum rental period is 12 months. After that, the rental agreement can be terminated per the first of the following month +1 month;
  - A deposit of 2x the rent is standard. In case of pets, self-employment or a temporary employment contract, more than 2x the rent will be required.

  lees alles

  Kenmerken

  • Soort woning
   {{ object.kind }}
  • Type woning
   {{ object.type }}
  • Woonoppervlakte
   {{object.oppervlakte}} ㎡
  • Inhoud
   {{object.inhoud}} ㎥
  • Aantal kamers
   {{object.kamers}}
  • Servicekosten
   € {{object.servicekosten}},- p/m
  • Beschikbaar vanaf
   {{object.aanvaardingsdatum}}

  Bijzonderheden

  • Ligging
   {{ object.ligging }}
  • Tuintype
   {{ object.tuintype }}
  • Schuur / berging
   {{object.storage}}
  • Schuur/berging
   {{ object.berging }}
  • Parkeerfaciliteiten
   {{ object.parkeerfaciliteit }}
  • Garagesoort
   {{ object.garagesoorten }}

  Meer info?

  IK HEB INTERESSE