Lemon Suites
Waar ben je naar op zoek?
Meer weten over Den Dries 7?
Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Meer weten over Den Dries 7?
  Laat je gegevens achter en wij nemen contact op!

  Den Dries 7

  {{object.postcode}}, {{object.plaats}}
  € {{ numberWithCommas(object.prijs) }},- /mnd
  {{ object.oppervlakte }}㎡ wonen
  {{object.slaapkamers}} slaapkamers
  {{object.afbeeldingen.length-6}}+

  TE HUUR: 4 GASLOZE SOCIALE HUURWONINGEN (NIEUWBOUW) TE BEST
  LET OP: voor deze woningen gelden speciale inkomenscriteria!

  In het nieuwbouwplan De Akkers (onderdeel van het grotere plangebied Aarlesche Erven) worden in totaal 4 sociale huurwoningen aangeboden. Deze huurwoningen beschikken allen over 2 slaapkamers, badkamer, zolder en berging.
  De woningen zijn volledig gasloos en optimaal geisoleerd!

  Huurprijs: € 808,06 per maand
  Beschikbaar per: 08-11-2023 (let op: 1 van de 4 woningen zal later beschikbaar komen)

  Best (ca. 29.000 inwoners) is een aantrekkelijke en eigentijdse woonplaats in de Brabantse Kempen. In het gezellige centrum vind je veel goede winkels en horecagelegenheden. Beste beschikt over een tiental basisscholen, kinderopvang en het Heerbeeck College voor vmbo, havo en vwo. Daarnaast zijn diverse sportclubs in Best gevestigd en is het gelegen in een schitterende omgeving nabij natuurgebied De Nieuwe Heide en Het Groene Woud. Aan de zuidkant van Best is Eindhoven gelegen met al haar stedelijke voorzieningen.

  WONINGINDELING
  Begane grond:
  - Entree;
  - Meterkast met voldoende groepen;
  - Deels betegelde toiletruimte;
  - Woonkamer aan tuinzijde met glazen pui met loopdeur naar tuin en trap naar 1e verdieping;
  - Keuken aan voorzijde voorzien van onderkasten (wit), multiplex werkblad, RVS spoelbak, eenhendel mengkraan, elektrische kookplaat en schouwwasemkap;
  - Tuin met straatwerk (deels), berging, erfafscheiding en achterom.

  1e verdieping:
  - Overloop met trap naar de 2e verdieping;
  - 2 slaapkamers (beide 12m2);
  - Badkamer met toilet, vaste wastafel met spiegel en inloopdouche;

  2e verdieping:
  - Open zolderruimte met dakvenster en knieschotten;
  - Technische ruimte met aansluiting wasapparatuur.

  AFWERKING
  - De vloeren worden (met uitzondering van het tegelwerk in de sanitaire ruimtes) voorzien met een dekvloer;
  - De wanden worden (met uitzondering van het tegelwerk in de sanitaire ruimtes) voorzien van vlakke afwerking (behangklaar);
  - De plafonds worden afgewerkt met structuurspuitpleister (wit);
  - De achtertuinen worden voorzien van terrasbetegeling evenals een looppad naar de eigen berging en achterom;

  HUURVOORWAARDEN
  Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning, stelt de verhuurder enkele inkomensvereisten. Deze zijn als volgt:
  - In geval van 1 inkomen dient uw inkomen minimaal 4x de huursom te bedragen. Eventuele vaste opslagen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitekering e.d. mogen worden meegerekend;
  - In geval van 2 inkomens (van u en uw partner) geldt dat het laagste inkomen voor 50% mag worden meegerekend. Het hoogste inkomen mag volledig worden meegenomen;
  - U dient minimaal te beschikken over een arbeidscontract voor bepaalde tijd (jaarcontract met intentieverklaring) of onbepaalde tijdscontract. Uitzendcontracten worden niet meegenomen;
  - De minimale huurperiode bedraagt 25 maanden.

  MAXIMALE INKOMENSCRITERIA
  Verhuurder hecht er waarde aan de woningen toe te wijzen aan kandidaten die aansluiten bij de beoogde doelgroep van de woningen. Derhalve heeft de verhuurder eisen gesteld aan de maximale verzamelinkomen dat u mag verdienen om in aanmerking te komen. Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan €48.625 per jaar.

  * ENGLISH TEXT *

  FOR RENT: 4 GAS-FREE SOCIAL HOUSING UNITS (NEW CONSTRUCTION) IN BEST
  PLEASE NOTE: special income criteria apply to these homes!

  In the new construction plan De Akkers (part of the larger planning area Aarlesche Erven), a total of 4 social rental houses are offered. These rental homes all have 2 bedrooms, bathroom, attic and storage space.
  The homes are completely gas-free and optimally insulated!

  Rental price: € 808,06 per month
  Available from: 08-11-2023 (please note: 1 of the 4 houses will become available later)

  Best (approx. 29,000 inhabitants) is an attractive and contemporary residence in the Brabantse Kempen. In the cosy centre you will find many good shops and restaurants. Best has a dozen primary schools, childcare facilities and the Heerbeeck College for vmbo, havo and vwo. Best is also home to several sports clubs and is located in beautiful surroundings near the nature reserve De Nieuwe Heide and Het Groene Woud. To the south of Best is Eindhoven, with all its urban amenities.

  HOUSE LAYOUT
  Ground floor:
  - Entrance;
  - Meter cupboard with sufficient groups;
  - Partly tiled toilet;
  - Living room on garden side with glass front with walking door to garden and stairs to 1st floor;
  - Kitchen at front with base units (white), plywood worktop, stainless steel sink, single-lever mixer tap, electric hob and chimney extractor hood;
  - Garden with paving (partly), shed, yard fence and rear access.

  1st floor:
  - Landing with stairs to 2nd floor;
  - 2 bedrooms (both 12m2);
  - Bathroom with toilet, fixed washbasin with mirror and walk-in shower;

  2nd floor:
  - Open attic space with roof window and knee partitions;
  - Technical room with washing equipment connection.

  FINISHING
  - The floors (with the exception of the tiling in the sanitary areas) will be fitted with a screed;
  - The walls (with the exception of the tiling in the sanitary areas) are finished with wallpaper;
  - The ceilings will be finished with textured spray plaster (white);
  - The rear gardens will have patio tiling as well as a walkway to the private storage room and back entrance;

  RENTAL CONDITIONS
  To qualify for this rental property, the landlord sets some income requirements. These are as follows:
  - In case of 1 income, your income should be at least 4x the rent. Any fixed surcharges such as holiday allowance, year-end bonus and the like may be included;
  - In case of 2 incomes (from you and your partner), the lowest income may be included for 50%. The highest income may be included in full;
  - You must have at least a fixed-term employment contract (annual contract with letter of intent) or an open-ended contract. Temporary contracts will not be taken into account;
  - The minimum rental period is 25 months.

  MAXIMUM INCOME CRITERIA
  Landlord is committed to allocating the properties to candidates who match the intended target group of the properties. Therefore, the landlord has set requirements for the maximum aggregate income you may earn to qualify. The aggregate income must not exceed €48.625 per year.

  lees alles

  Kenmerken

  • Soort woning
   {{ object.kind }}
  • Type woning
   {{ object.type }}
  • Woonoppervlakte
   {{object.oppervlakte}} ㎡
  • Inhoud
   {{object.inhoud}} ㎥
  • Aantal kamers
   {{object.kamers}}
  • Servicekosten
   € {{object.servicekosten}},- p/m
  • Beschikbaar vanaf
   {{object.aanvaardingsdatum}}

  Bijzonderheden

  • Ligging
   {{ object.ligging }}
  • Tuintype
   {{ object.tuintype }}
  • Schuur / berging
   {{object.storage}}
  • Schuur/berging
   {{ object.berging }}
  • Parkeerfaciliteiten
   {{ object.parkeerfaciliteit }}
  • Garagesoort
   {{ object.garagesoorten }}

  Meer info?

  IK HEB INTERESSE